tuyển lao động phổ thông

tuyển lao động phổ thông, học việc nhận đào tạo thợ nhôm kính lương 4 triệu tháng

Tuyển lao động phổ thông, học việc, đào tạo thợ nhôm kính lương 4 triệu tháng.

Yêu cầu trung thực, siêng năng, ham học hỏi, khéo léo tỷ mỹ trong công việc.

được tăng lương theo tay nghề

liên hệ và nộp hồ sơ 742d lũy bán bích tân phú.

0938305070-0948950139.

 

 

Đối tác